poniedziałek, 8 lutego 2010

Szkolenie dla edukatorów - przygotowujące do oragnizacji oraz prowadzenia Żywe Biblioteki


Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Agencja Artystyczna Freakpointing zapraszają na szkolenie przygotowujące do organizacji oraz prowadzenia projektu antydyskryminacyjnego „Żywa Biblioteka Gdańsk 2010” pod hasłem
Nie oceniaj książki po okładce”.


Do kogo skierowane jest szkolenie ?

Szkolenie skierowane jest do: edukatorów (czyli osób zajmujących się edukacją formalną oraz nieformalną) w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, szkołach, grupach wsparcia, świetlicach środowiskowych, do streetworkerów oraz osób pracujących w mediach.

Szkolenie obejmuje następujący program :

Cele:
  • Zapoznanie uczestników z Żywą Biblioteką jako metodą edukacji o prawach człowieka.
  • Nabycie umiejętności organizowania Żywej Biblioteki.
  • Wzrost świadomości uczestników na temat grup stykających się z dyskryminacją i wykluczeniem w Polsce.

Zagadnienia, które zostaną poruszone na szkoleniu:
  • Żywa Biblioteka jako metoda edukacji o prawach człowieka.
  • Historia i cele Żywej Biblioteki.
  • Różne odsłony Żywej Biblioteki (na festiwalu, w bibliotece, w szkole, on-line, w autobusie).
  • Wyzwania Żywej Biblioteki – prawa człowieka i problem dyskryminacji.
  • Żywa Biblioteka – jak to działa krok po kroku.
  • Dylematy Żywej Biblioteki – kontrowersje związane z projektem.
  • Doświadczenia Żywych Bibliotek w Polsce i w Europie.
Szkolenie obejmuje dwa dni zajęć od godziny 9.00 - 16.00 (sobota, 6 marca) oraz 9.00 -16.30 (niedziela, 7 marca).


Obecność wszystkich zakwalifikowanych osób jest obowiązkowa.

Wszystkie materiały oraz pomoce edukacyjne zostają zapewnione przez prowadzącą szkolenie trenerkę Dorotę Mołodyńską – Küntzel.

Dorota Mołodyńska-Küntzel o sobie:

Edukacją pozaformalną zajmuję się od kilku lat, początkowo jako koordynator projektów i trener w projektach międzynarodowych związanych z wykorzystaniem metod artystycznych, np. filmu i fotografii. Od niedawna jestem niezależnym trenerem - współpracuję z różnymi organizacjami w Polsce i Europie prowadząc szkolenia i warsztaty. W edukacji najbardziej interesują mnie zagadnienia związane z prawami człowieka, dialogiem międzykulturowym i poza-nie-formalnością edukacji. Jedną z moich ulubionych metod jest Żywa Biblioteka, z którą pierwszy raz zetknęłam się w 2006 i którą przywiozłam do Polski. Do tej pory zrealizowałam ten projekt, z ogromną przyjemnością i pasją, 3 razy i jestem w trakcie przygotowań do czwartej edycji. W 2009 roku w Budapeszcie odbyłam tygodniowe szkolenie dla organizatorów Żywych Bibliotek, organizowane przez Radę Europy. Cieszę się, że w Gdańsku będę mogła podzielić się swoim doświadczeniem, pasją i zainspirować się do następnych działań.


Zgłoszenia i Regulamin:

Formularze zgłoszeniowe ( załącznik nr 2 ) przyjmowane są do dnia 24 lutego 2010 roku. Informacje o zakwalifikowaniu się do szkolenia zostaną wysłane na adres mailowy osoby aplikującej, najpóźniej do dnia 26 lutego.

Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu mają osoby zamieszkujące lub pracujące w Gdańsku. Szkolenie przewidziane jest dla 20 osób.


Podpisane i wypełnione (tylko w wersji zeskanowanej) zgłoszenia prosimy wysyłać na adres :

zbgdansk@gmail.com

Ewentualne zmiany dotyczące szkolenia pojawiać się będą automatycznie na stronach:

www.nck.org.pl oraz www.zywabibliotekagdansk.blogspot.com


Wysłane zgłoszenie oznacza, że aplikant zapoznał się z regulaminem szkolenia i zgadza się na warunki w nim przedstawione. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnik proszony jest o poinformowaniu o tym fakcie koordynatorów projektu lub organizatorów nie później niż do dnia 1 Marca 2010.

Regulamin szkolenia oraz aplikacja zgłoszeniowa do pobrania na stronach :

www.nck.org.pl oraz www.zywabibliotekagdansk.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz