niedziela, 7 lutego 2010

Czy każdy może być dobrą książką ?


Czy każdy może być dobrą książką ?

Bycie książką opiera się na wolontariacie. Książki nie otrzymują żadnych finansowych korzyści z tytułu uczestnictwa w projekcie a wypożyczający nie płacą za ich wypożyczenie.
Czasem kwestia uczestnictwa w przedsięwzięciu może wydawać się nieopłacalna dla książki, a zatem istotne jest by osoba mająca w zamyśle bycie książką rozumiała cel wolontariatu.
Książka powinna zdawać sobie sprawę ze wszystkich aspektów uczestnictwa w akcji,tych pozytywnych jak i tych niewygodnych mogących wynikać czasem np. z niespodziewanego przebiegu rozmowy z wypożyczającym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz