niedziela, 7 lutego 2010

Kto może być książką?


Kto może być książką?

Książką może być każdy, kto w swym otwarciu na odmienność rozumie problemy grupy, której jest przedstawicielem pozostając autentycznym i wiarygodnym egzemplarzem wobec swoich wypożyczających. Ważne by książka potrafiła sobie radzić w sytuacjach niewygodnych, kłopotliwych i drażliwych. Pytania zadawane przez wypożyczających mogą zaskakiwać niekiedy stawiać książkę w niełatwej sytuacji. Dlatego ważne jest aby książka posiadała odpowiednie umiejętności radzenia sobie w takich wypadkach, pozostając przy tym w zgodzie z ideą projektu i przyświecającym mu celom.

Głównym zajęciem książki jest przeprowadzenie szczerej i otwartej rozmowy z wypożyczającym. Jej rola polega zatem na pomocy w przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń względem reprezentującej przez książkę grupy. Rozmowa wymaga od dwóch stron szczególnej wrażliwości, zrozumienia oraz wzajemnego poszanowania wobec reprezentowanych poglądów i postaw. Książka to przede wszystkim odważna osoba,która decyduje się na podjęcie walki z dotyczącymi ją uprzedzeniami poprzez rozpoczęcie dialogu z drugim człowiekiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz