poniedziałek, 8 lutego 2010

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Żywa Biblioteka Gdańsk 2010”

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Żywa Biblioteka Gdańsk 2010”
Organizatorzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Agencja Artystyczna Freakpointing.
Podstawowym i niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zobowiązanie się poprzez podpisanie niniejszego oświadczenia do czynnego brania udziału we wszystkich modułach projektu „Żywa Biblioteka Gdańsk 2010” które składają się z :


  • Dwudniowych szkoleń edukacyjnych odbywających się w dniach 6 i 7 marca 2010 roku w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza zobowiązanie się do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez aktywne działanie przy realizacji i organizacji dwudniowych spotkań z „żywymi książkami”, które odbędzie się w dniach 8 i 9 maja 2010 roku.
    Aktywne uczestnictwo przy realizacji projektu oznacza, pracę wolontariacką na korzyść i powodzenie przedsięwzięcia. W praktyce uczestnictwo wiąże się z realizacją ustalonych w porozumieniu z koordynatorem projektu zadań (mogą to być np. odpowiedzialność za utrzymanie kontaktów z danymi książkami aż do zakończenia projektu lub pomoc przy promocji).
  • Udziału w zebraniach grupy projektowej, które odbywać się będą w ustalonych terminach przez koordynatorów i podawanych nie dalej niż na tydzień przed każdym ze spotkań. Od dnia ukończenia szkoleń do dnia odbycia się „Żywej Biblioteki” odbędzie się nie więcej niż 4 zebrania.
  • Zapoznaniu się z kolejną nieformalna metodą edukacyjną czyli działaniem „The Wall” skierowanym przeciwko miejskiej mowie nienawiści oraz udział w akcji wraz z zaproszonymi przez siebie osobami z własnego środowiska (mogą nimi być uczniowie uczestnika, podopieczni lub inne osoby, którym według edukatora przydatna okaże się wiedza o tematyce antydyskryminacyjnej).
  • Udzielenie pomocy (jeśli konieczne) przy promocji i organizacji konkursów związanych bezpośrednio z projektem Żywa Biblioteka Gdański 2010.
  • Bezpośredni, aktywny udział w przygotowaniu i organizacji najważniejszych wydarzeń projektu, czyli w dniach otwarcia Gdańskiej Żywej Biblioteki 8 i 9 maja 2010 roku.
Osoby uczestniczące w cyklu na bieżąco będą otrzymywały materiały edukacyjne, pomocnicze oraz informatory związane z poszczególnymi modułami projektu.
Po zakończeniu projektu osoby biorące udział w cyklu poproszone zostaną o wypełnienie specjalnej ankiety potrzebnej do utworzenia raportu końcowego Żywej Biblioteki Gdańsk 2010.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz