niedziela, 7 lutego 2010

Jak stać się książką w Żywej Bibliotece Gdańsk 2010 ?


Jak stać się książką w Żywej Bibliotece Gdańsk 2010 ?

Rekrutacja.

Książki są najbardziej cenne w całym wydarzeniu a ich wyjątkowe osobowości oraz posiadane przez nich umiejętności stanowią esencję przedsięwzięcia. Dlatego dobór odpowiednich książek stanowi bardzo ważną część procesu powstawania Żywej Biblioteki.

Na czym polega rekrutacja ?1. Rozmowa indywidualna.
W ramach rekrutacji odbywają się dwa zebrania .Najpierw osoba zainteresowana zostaje zaproszona na indywidualne spotkanie podczas, którego zostaną ustalone najważniejsze kwestie dotyczące książki oraz przekazane zasady działania biblioteki, informacje dotyczące regulaminu oraz bezpieczeństwa. Spotkanie ma luźną formę,odbywa się w przyjaznej atmosferze i nie jest zobowiązujące do uczestnictwa w akcji. Przeprowadzający rozmowę będą starali się ustalić kilka kluczowych zagadnień dotyczących książki i jej funkcji w działaniu. Przede wszystkim książka musi odpowiedzieć na pytanie dlaczego zdecydowała się na udział w projekcie ? Prowadzący skupia się na wysłuchaniu opowieści danej osoby, starając się tym samym przeanalizować wszystkie plusy jej uczestnictwa w projekcie bądź też występujące minusy. Zdarza się,że książka może być „politycznie niepoprawna” lub wzbudzać szczególne kontrowersje. W takiej sytuacji prowadzący rozmowę zobowiązani są do szczegółowego omówienia z książką jej decyzji oraz ewentualnych wydarzeń jakie może za sobą pociągnąć jej uczestnictwo (nie jest to z pewnością nakłanianie książki do rezygnacji z udziału w akcji).
Podczas tego spotkania ustalane są również tak istotne kwestie jak spersonalizowane potrzeby danej książki ( np. w przypadku osób niepełnosprawnych, może to być problem z transportem lub zapewnienie szczególnych warunków socjalnych).Omówione są też sprawy związane z bezpieczeństwem oraz warunkami wypożyczania książki ( które mogą być ustalane indywidualne).2.Zebranie grupowe.

Na to spotkanie ( w terminie na tydzień przed samą akcją)zaproszone zostaną wszystkie książki, które wezmą udział w Żywej Bibliotece. Ustalane będą wtedy kwestie techniczne, czasowe oraz organizacyjne. Bardzo ważnym elementem spotkania będzie upewnienie się prowadzących co do indywidualnego samopoczucia każdej książki. Ponieważ udział w Żywej Bibliotece jest dobrowolny i działa na zasadzie wolontariatu, każda książka ma prawo do wycofania swojego uczestnictwa z akcji*. Książka może dokonać tego w dowolnym terminie i nie ma obowiązku podawania przyczyn swojej decyzji. Organizatorzy i trenerzy Żywej Biblioteki nie mają prawa do nakłaniania książek co do pozostania w projekcie ani oczekiwania tłumaczeń ze strony książek. Dlatego podczas spotkania prowadzący będą starali się ocenić postawy książek,rozwiać ich ewentualne wątpliwości oraz udzielić informacji na wszystkie pytania jakie wiążą się z projektem.
  • wycofanie uczestnictwa jako książka z Żywej Biblioteki.
Osoby, które podjęły decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Żywa Biblioteka Gdańsk 2010, proszone są o poinformowanie koordynatorów i organizatorów niezwłocznie o zmianie swojej decyzji. Umożliwi to szybkie zastąpienie brakującej książki, egzemplarzem zastępczym.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz